Wisteria

Kanser Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanser için en çok kullanılan tedavi yöntemleri kemoterapi, radyoterapi ve cerrahidir. Kök hücre nakli, hormon tedavileri gibi yöntemler de kanserin türüne ve hastanın ihtiyacına yönelik olarak kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin bölünerek çoğalmasını önlemek, yavaşlatmak, yok etmek ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan tedavi yöntemidir. Çoğunlukla damar içi enjeksiyon, kapsül ya da tablet kullanımı yöntemleriyle uygulanabilir. 

Cerrahi

Cerrahi, kanserin teşhisinde ve boyutunu öğrenmek amacıyla kullanıldığı gibi kanser hücrelerinden oluşan tümörü vücuttan çıkarmak için de kullanılabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, radyasyonunun (iyonizan) kullanımıyla gerçekleşir. Amaç kanserli hücreleri yok etmek ve tümörü küçültmektir. Radyasyondan etkilenebilecek normal dokuların minimum düzeyde olmasını sağlamak da temel hedeflerdendir. Radyoterapi makine ile hastalıklı bölgeye radyasyon ışın kaynağının verilmesiyle olabileceği gibi (harici radyoterapi), radyoaktif madde ağız ya da damar yoluyla da (dahili radyoterapi) verilebilir.

Kök Hücre Nakli

Kök hücreler sahip olduğumuz yüzlerce farklı tip hücreye dönüşme yeteneği ile organ ve dokularımızı oluşturan, kendini yenileme özelliğine sahip, bölünerek çoğalan ana hücrelerdir. Kan hücrelerinde azalma gözlendiği takdirde hasta hayatı tehlike taşır konuma gelebilir. 

Kök hücreler, yeni kan hücreleri yapmak için kemik iliğinde bulunurlar. Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler hastanın kemik iliğinden, kanından yahut göbek kordonundan elde edilebilir. Hastanın kemik iliği tamamen ya da kısmen boşaltılarak nakil gerçekleştirilir.